Parafianie

Logo Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

KSM

KSM zrzesza młodych ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość...

Logo Caritas

Caritas

Caritas jest częścią ogólnopolskiej organizacji charytatywnej. Jej głównym zadaniem jest...

Logo Neokatechumenatu

Neokatechumanat

Życie wspólnot Drogi Neokatechumenalnej opiera się na trzech filarach...

Logo marianek

Marianki

Jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny...

Logo ministrantów

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii...