Marianki

Wspólnota Eucharystyczna Dzieci Maryi jest zgromadzeniem świeckich, konsekrowanych i duchownych osób, którzy spotykając się pragną razem przeżywać Eucharystię, modlitwę, dzielić się słowem i świadectwem działania Boga i Matki Najświętszej w życiu codziennym. Razem uczymy się w szkole Maryi żyć Eucharystią, wsłuchując się w Ducha Świętego spotykać się z Jezusem w Eucharystii i pełnić wolę Boga Ojca.

Maryja jako nasza najczulsza Matka uczy nas jak żyć na drodze miłości i jak wzrastać w dziecięctwie duchowym. Pod Jej płaszczem idąc drogą miłości i dziecięctwa stajemy się wojownikami w walce o zwycięstwo Jej Najświętszego Syna.

Ofiarujemy Maryi : spowiedź, Mszę świętą wynagradzającą, Eucharystie w tej intencji oraz rozważanie różańcowe by uwielbić Niepokalaną Królową. Zgodnie z prośbą Maryi wynagradzamy Jej za grzechy nasze i bliźnich które Ją obrażają: Jej niepokalane poczęcie, nieprzerwane dziewictwo, rzeczywistą godność Matki Bożej i Jej święte wizerunki.