Parafia Św. Antoniego Gliwice Parafia Św. Antoniego Wójtowa Wieś Parafia Antoniego Gliwice Parafia Antoniego Wójtowa Wieś Antoni Gliwice

Parafia Św. Antoniego

Informacje

Witaj na oficjalnej stronie Parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Wójtowej Wsi.

Znajdziesz tutaj wszystkie aktualności dotyczące życia parafii, informacje o grupach funkcjonujących przy naszym kościele, a także najważniejsze informacje dotyczące sakramentów.

Ogłoszenia ParafialneIntencje Mszalne

Porządek Nabożeństw

9:00 / 11:00 / 12:30 / 17:00

Od poniedziałku do soboty - 8:00 / 18:00

Każdy pierwszy piątek miesiąca o 18:00

Każdy pierwszy piątek miesiąca o 19:00.

Od 1 września do 30 czerwca.

Czwartki o 18:00

Piątki po porannej mszy świętej.

Od maja do października, każdego 13-tego dnia miesiąca - 19:30

Parafia Św. Antoniego

Sakramenty

  • Chrzest
  • I Komunia Św.
  • Bierzmowanie
  • Spowiedź
  • Namaszczenie Chorych
  • Małżeństwo

Chrzest w katolicyzmie jest znakiem oczyszczenia z wszelkiego grzechu, w tym z grzechu pierworodnego, odrodzenia duchowego oraz włączenia do Kościoła i zjednoczenia z nim. Według katolików wyraża ponowne narodziny, jest znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Zazwyczaj wiąże się ze stosownym wpisem do Księgi parafialnej, który jest w Polsce nieusuwalny, nawet w przypadku apostazji ochrzczonego z Kościoła w późniejszym czasie.

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
– głoszenie słowa Bożego
– dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

Sakrament pokuty i pojednania to jeden z sakramentów uzdrowienia. Poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie. Kościół mocą Ducha Świętego chce kontynuować dzieło uzdrowienia, które zaczął Jezus.

Pokuta i pojednanie nazywana jest także sakramentem nawrócenia, ponieważ jest spotkaniem z miłosiernym Ojcem, od którego człowiek oddalił się poprzez grzech. Pokuta uświęca drogę naszego nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy. Poprzez wypowiedzenie swoich grzechów, człowiek uznaje i uwielbia miłosierdzie Boga. Pojednanie oznacza dar miłości, którą grzesznik otrzymuje od Boga w tym sakramencie.

Namaszczenie chorych jest drugim spośród sakramentów uzdrowienia. Przez ten sakrament Kościół poleca chorych i cierpiących Bogu. Sakrament ma nie tylko umocnić chorych, ale także zachęca do złączenia w cierpieniu z męką i śmiercią Chrystusa dla dobra całego Kościoła.

Choroba od zawsze była jednym z najpoważniejszych problemów człowieka. Zmaganie się z cierpieniem sprawia, że człowiek doświadcza swojej niemocy i ograniczeń. Chrystus przyszedł, by uleczyć całego człowieka – zarówno duszę jak i ciało. Współczucie Jezusa jest tak mocne, że utożsamia się On z chorymi.


Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia

Parafia Św. Antoniego

Kontakt

Parafia pod wezwaniem św. Antoniego

Ul. Głowackiego 3
44-100 Gliwice
Telefon: +32 232 68 82

Kancelaria parafialna

Godziny otwarcia :
   Poniedziałek: 16:00 – 17:30
   Środa: 8:00 – 10:00
   Piątek: 16:00 – 17:30

© 2024 Parafia Św. Antoniego Gliwice Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Wykonanie: Websited Spółka z o.o.