Ministranci

Ministrant (łac. ministrare – posługiwać) jest członkiem ludu bożego, który w czasie liturgii oraz nabożeństw pełni swoją posługę. Tak jak kapłani posługują w parafii, wypełniając powierzone im obowiązki, tak ministranci posługują w czasie mszy, wykonując przewidziane dla nich funkcje, takie jak: dzwonki, podawanie mszału, podawanie ampułek czy kielicha.

Ministrantem może być każdy chłopiec, który przystąpił do I Komunii św., jednocześnie pragnący spełniać różne funkcje przy ołtarzu. We wrześniu ogłaszane są zapisy do ministrantów oraz odbywa się pierwsze spotkanie. Do czasu uroczystego włączenia kandydatów do grona ministrantów, przechodzą oni formację, w czasie której uczą się o podstawowych cechach ministrantów, takich jak: pracowitość, sumienność, punktualność, itd. Uroczystość przyjęcia do grona ministrantów odbywa się w styczniu, kiedy to jednocześnie służby liturgiczne mają swoje spotkanie opłatkowe. W czasie tej uroczystości kandydaci otrzymują błogosławieństwo oraz swój strój. Od tego momentu, kandydaci przechodzą formację praktyczną, w celu przygotowania ich do spełniania różnych funkcji przy ołtarzu.

Corocznie, w uroczystość św. Stanisława Kostki – jednego z patronów ministrantów, czyli 18 września odbywa się coroczny obrzęd błogosławieństwa na kolejny rok służby. Od tego momentu ministranci rozpoczynają kolejny rok swojej formacji, w czasie której przekazywana jest im wiedza i doświadczenie od ich starszych kolegów, którzy są już lektorami, na podstawie programu diecezjalnego. Formacja ministrantów trwa do momentu uzyskania promocji do trzeciej klasy gimnazjum. Wtedy to kierowani są na kurs lektorski. Zwieńczeniem całego kursu, jak i formacji ministranckiej jest otrzymanie promocji lektorskiej z rąk ordynariusza diecezji na przełomie listopada i grudnia w roku następnym, po rozpoczęciu kursu lektorskiego. Od tego momentu ministranci zmieniają swoje szaty na albę i cingulum, oraz pełnią funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Jeden spośród ministrantów i lektorów pełni funkcję prezesa. Odpowiada on za przebieg najważniejszych uroczystości roku kościelnego oraz reprezentuje wszystkich ministrantów i lektorów na uroczystościach o charakterze parafialnym.