Neokatechumenat

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie na wzór Świętej Rodziny Nazaretańskiej, które by żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem.”

Droga Neokatechumenalna jest obecna w parafii pw. Św. Antoniego w Gliwicach od roku 1997. W Parafii istnieją obecnie trzy wspólnoty neokatechumenalne. Wszystkim wspólnotom posługuje ks. Proboszcz Stefan Ziaja, który jest związany z Drogą Neokatechumenalną od ponad 30 lat.

Życie wspólnot  Drogi Neokatechumenalnej opiera się na trzech filarach: liturgii Słowa sprawowanej przez każdą wspólnotę raz w tygodniu, cotygodniowej wspólnej Eucharystii oraz odbywającej się co kilka tygodni konwiwencji – wspólnego dnia całej wspólnoty.
Osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnoty zapraszamy na katechezy, które odbywają się przeciętnie raz w roku.
Informacje na temat katechez w naszej parafii są zamieszczane na tej stronie przed ich rozpoczęciem.

Więcej informacji na temat Drogi Neokatechumenalnej można uzyskać na jej oficjalnej stronie:
http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl